Igła JAGA*PL

RODOWÓD
DOB: 
KOLOR: płowy szylkret pręgowany